Η εταιρία SHINANO inc. με την πρότυπη κίνηση της για την μείωση της παραγωγής CO2 από τον Ιανουάριο του 2013 χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρία έχει τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες των εγκαταστάσεων της τα οποία μειώνουν το ποσό παραγωγής CO2, ίσο με 20,000 δέντρα το χρόνο. Το The Green Project έχει το χαρακτηριστικό ακόλουθο σήμα που βρίσκεται σε όλες τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες της εταιρίας.

Η εταιρία NITTO KOHKI ακολουθώντας πρωτοτύπους τρόπους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και παραγωγής των προϊόντων της, βασισμένα στην έξυπνη τεχνολογία, έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα για την μείωση των ρυπογόνων εκπομπών προς το περιβάλλον, η εταιρία συμβάλει στην ανακύκλωση των υλικών έπειτα από την κατεργασία των προϊόντων της καθώς και προωθεί την ενδοεταιρική ανακύκλωση στους εργαζομένους της.

Η εταιρία CKD Japan θεωρεί την υλοποίηση μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα ως ουσιαστική παγκόσμια πρόκληση και ακολουθεί την φιλοσοφία ότι εκτός από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνυπάρχουν με το όμορφο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες κάθε μέλους του προσωπικού θα παράγουν σημαντικά αποτελέσματα. Η εταιρία ακολουθεί τις παγκόσμιες οδηγίες καθώς και την ευρωπαϊκή οδηγία RoHS σε όλα τα προϊόντα που παρέχει. Η εταιρία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος αναπτύσσοντας πρωτότυπα, φιλικά προς τη γη προϊόντα, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αυτοματισμού και ελέγχου ροής που έχει συγκεντρώσει εδώ και πολλά χρόνια ως κατασκευαστής.

Τα πρότυπα δεοντολογίας της εταιρίας μας ορίζουν την προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας. Οι εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα βασιζόμενες σε πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς ISO, για την συνεχόμενη βιώσιμη βελτίωση αυτών.

Η εταιρία μας συνεισφέρει στην μείωση των εκπομπών CO2 αξιοποιώντας προϊόντα υψηλής ενεργειακής κλάσης, καθώς και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας. Τα υλικά γραφείου καθώς και τα απορρίμματα που παράγονται από τις εργασίες μας διαχωρίζονται και απορρίπτονται με ασφάλεια σε ανάλογους κάδους και ενδεικνυόμενες περιοχές. 

Ακόμα για την αποστολή δεμάτων καθώς και την συσκευασία αυτών χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά μη βλαβερά προς το περιβάλλον.